Digitale parkeerhandhaving

De Nederlandse overheid stuurde lange tijd op het terugdringen van het gebruik van de auto, ten gunste van het openbaar vervoer en het fietsgebruik. Dat beleid wierp de afgelopen decennia echter maar beperkt zijn vruchten af. Parkeren drukt daardoor een steeds groter stempel op de openbare ruimte. Gemeenten staan als gevolg voor de steeds complexere uitdaging om het juiste aantal parkeerplaatsen op het juiste moment en de juiste locatie beschikbaar te maken voor de juiste doelgroepen.

Gemeenten die er niet in slagen deze uitdaging overtuigend te tackelen, zien direct een negatieve impact op de kwaliteit van de woon- en werkomgeving, en de aantrekkelijkheid van hun economische vestigingsklimaat. Een combinatie van slimme ruimtelijke ordening, parkeervergunningen, betaald parkeren en beperking van de parkeerduur is slechts een deel van de oplossing. Elk parkeerbeleid staat of valt met effectieve handhaving als sluitstuk.

Niet voor niets kiezen steeds meer gemeenten voor digitale parkeerhandhaving. Parkius maakt soepele invoering van efficiënte en gebruikersvriendelijke digitale parkeerhandhaving mogelijk. De eenvoudig te implementeren SaaS-oplossing is eenvoudig te koppelen aan elk gewenst systeem. Zo kan elke gemeente het aantal gecontroleerde voertuigen direct tot 200 procent verhogen. Bovendien maakt de toepassingen van Parkius het mogelijk om data om te zetten in bruikbare informatie. Geschikt om gedegen beleid te bepalen, strategische en tactische beslissingen te maken tot en het het aansturen van de handhaaforganisatie.

» Lees nu meer over de digitale parkeeroplossing van Parkius of neem direct contact op met een van onze medewerkers.