De uitdaging

Digitale parkeerhandhaving

De Nederlandse overheid stuurde lange tijd op het terugdringen van het gebruik van de auto, ten gunste van het openbaar vervoer en het fietsgebruik. Dat beleid wierp de afgelopen decennia echter maar beperkt zijn vruchten af. Parkeren drukt daardoor een steeds groter stempel op de openbare ruimte. Gemeenten staan als gevolg voor de steeds complexere […]

Read more