Voordelen

De voordelen van Parkius

• Kostenefficiënte cloudoplossing met snelle implementatie.
• Koppeling met ANPR systemen.
• Tot maximaal 1500 scans per uur waardoor de betalingsbereidheid van de parkeerders wordt verhoogd met minder mankracht.
• opvolg handheld als er toch een fysieke controle moet worden uitgevoerd, deze kan worden aangestuurd door de Image Review.

Read more
De uitdaging

Digitale parkeerhandhaving

De Nederlandse overheid stuurde lange tijd op het terugdringen van het gebruik van de auto, ten gunste van het openbaar vervoer en het fietsgebruik. Dat beleid wierp de afgelopen decennia echter maar beperkt zijn vruchten af. Parkeren drukt daardoor een steeds groter stempel op de openbare ruimte. Gemeenten staan als gevolg voor de steeds complexere […]

Read more
Quote
"Parkius maakt eenvoudige invoering van efficiënte en gebruikersvriendelijke digitale parkeerhandhaving mogelijk. "
Over Parkius

Over Parkius

De grondleggers van digitaal parkeerbeheer De grondleggers van Parkius zijn ook de grondleggers van digitaal parkeerbeheer in Nederland. Op verzoek van de gemeente Amsterdam ontwikkelden wij in 2008 de eerste digitale parkeeroplossing in Nederland. Vanuit onze gedetailleerde kennis van zowel de benodigde ICT als de specifieke behoeftes van gemeenten en handhaaforganisaties hebben we deze oplossing […]

Read more
Hoe werken wij, Oplossingen

Zo werkt Parkius digitaal parkeerbeheer

1. Op auto of brommer gemonteerde scanners fotograferen alle gepasseerde voertuigen en kentekens. 2. De Parkius applicatie herkent gescande kentekens met een nauwkeurigheid van 99.8 procent. 3. Gekoppelde database checkt parkeervergunning of betaling van de gescande kentekens. 4. Bij een overtreding zendt het systeem direct een sanctie uit, of dirigeert een handhaver met handset naar […]

Read more
Oplossingen

Objectief data-driven parkeerbeheer

Parkeren drukt een steeds groter stempel op de openbare ruimte. En als gevolg ook op de maatschappelijke en politieke agenda van Nederlandse gemeentes. Een effectief parkeerbeleid is essentieel voor het garanderen van een hoogwaardige woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. En door de stijgende kosten en opbrengsten krijgt de financiële dimensie van het […]

Read more
Oplossingen

Realtime parkeermanagement

De verkeerssituatie in Nederlandse gemeenten is afhankelijk van een groot aantal variabele factoren. Zeker in grotere steden is zowel de verkeers- als parkeerdruk zeer dynamisch. Deze factoren zijn bovendien vaak nauw met elkaar verbonden. Zo is al snel 20 procent van de rondrijdende automobilisten in een stedelijke omgeving op zoek naar een parkeerplaats. In een […]

Read more
Smart City

Smart city: snelle signalering vuilnisoverlast

Verkeerd aangeboden vuilnis is in veel Nederlandse gemeenten een belangrijke bron van overlast. Zowel huisvuil als grofvuil worden vaak op de verkeerde momenten of plaatsen buiten gezet. Als er sprake is van ondergrondse vuilcontainers plaatsen mensen hun huisvuil vaak naast de container in plaats van er in. Op een verkeerd tijdstip aangeboden grofvuil verandert vaak […]

Read more
Smart City

Smart city: controle zichtbaarheid verkeersborden

De zichtbaarheid van verkeersborden kan door talrijke oorzaken worden beperkt. Borden worden regelmatig vernield of gaan op nadere manier kapot. Ook ontstaat er vaak aanslag op de borden of ontneemt begroeiing geheel of gedeeltelijk het zicht. In alle gevallen kan dat gevaarlijke situaties veroorzaken, met mogelijke schade en claims voor de verantwoordelijke gemeente als gevolg. […]

Read more
Oplossingen, Voordelen

Parkius levert slimme data voor Smart Cities

Steden gebruiken steeds meer data. Daarmee kunnen ze de leefbaarheid voor bewoners vergroten en operationele kosten terugdringen. De data voor deze Smart Cities komt voor een belangrijk deel uit sensoren. Het aanleggen van een fijnmazig netwerk van sensoren is echter duur en arbeidsintensief. Parkius biedt daarom een praktisch en goedkoop alternatief. Met de scanners en […]

Read more
Oplossingen

Ons werk

Amsterdam: 100% Digitaal: maximale efficiëntie De gemeente Amsterdam loopt al jaren voorop als het gaat om digitaal handhaven van parkeerrechten. Al in 2008 werd het mobiel handhaven geïntroduceerd met de scanauto van SCANaCAR en het platform van Parkius. De handhaaforganisatie van Amsterdam, Egis, hanteert inmiddels een volledig digitaal parkeersysteem. Alle parkeervergunningen zijn digitaal en parkeerders […]

Read more